Rekenonderwijs weer volop in de spotlights !!

CR (3)

Willen uw rekendocenten investeren in eigen vaardigheid en rekendidactiek?

Compleet Rekenen start in schooljaar 2016-2017 rekentrainingen waar MBO- en VO-docenten zich individueel voor kunnen inschrijven. In 15 trainingen van 3 uur wordt gewerkt aan de eigen vaardigheden en de rekendidactiek op basis van de vier pijlers van goed rekenonderwijs, geformuleerd in het Protocol Ernstige Reken-Wiskunde-problemen en Dyscalculie, kortweg ERWD. Tijdens de cursus wordt gewerkt volgens het principe: zelf ervaren, zelf doen en gedrag veranderen op drie niveaus van didactiek. Het eerste niveau is de algemene didactiek, het tweede niveau is de vakdidactiek en het derde niveau is didactiek op de vierkante millimeter. Kosten bedragen 1.950,= euro.

Nieuw: de rekenkoffer. 

Rekenkoffer Flyer (2)Op verzoek van enkele scholen hebben wij een standaard-rekenkoffer ontwikkeld. In deze koffer zitten


een aantal basishulpmaterialen om rekenopgaven conform het handelingsmodel en drieslagmodel goed uit te kunnen leggen. Deze koffer kan via een workshop in uw team worden geïntroduceerd, maar is ook los te bestellen. Naast

 de basismaterialen is aanvulling naar wens mogelijk. De basiskoffer kost €756,00 en inclusief workshop €1.500,00 (beide inclusief btw)

Meer informatie op www.compleetrekenen.nl of mail info@compleetrekenen.nl

 

 

 

 

 

$nbsp;
Rubriek:
Postcode of woonplaats en afstand:
select

Onze partners


 
Copyright © 2017. All Rights Reserved.